Violympic toán lớp 1 vòng 16

Share:

Bạn vẫn xem bản rút gọn của tài liệu. Coi và download ngay bạn dạng đầy đầy đủ của tài liệu tại trên đây (120.96 KB, 3 trang )


Luyện thi Violympic Tốn lớp 1 vịng 16 năm năm ngoái - 2016

Bài 1: Cóc vàng tài ba

Câu 1.1: 18 - 6 + 1

a. 5 b. 2 c. 4 d. 3

Câu 1.2: 30 + 60 - ... = 40 + đôi mươi - 10. Số thích hợp cần điền vào vị trí chấm là:

a. 30 b. 40 c. 10 d. 20

Câu 1.3: 16 - 2 + 5 = ... + 4. Số tương thích cần điền vào khu vực chấm là:

a. 15 b. 12 c. 14 d. 13

Câu 1.4: 50 - ... + 10 = 30. Số phù hợp cần điền vào nơi chấm là:

a. 10 b. 20 c. 30 d. 40

Câu 1.5: 60 - 40 + ... = 30 + 40 - 20. Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là:

a. 30 b. 50 c. 80 d. 10

Câu 1.6: 50 - trăng tròn + ... = 60 + 10. Số tương thích cần điền vào vị trí chấm là:

a. 40 b. 30 c. Trăng tròn d. 50

Câu 1.7: trăng tròn + 50 - 30

a. 30 b. 10 c. 20 d. 0


Câu 1.8: ... + 8 + 60 = 90 - 20. Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là:

a. 2 b. 1 c. 0 d. 3

Câu 1.9: ... - 40 + 20 = 50 + 30 - 10. Số thích hợp cần điền vào vị trí chấm là:

a. 90 b. 70 c. 80 d. 60

Câu 1.10: 15 + 4 - 1 > ... - 5 + 3 > 6 + 4 + 4. Số thích hợp điền vào vị trí chấm là:

a. 13 b. 18 c. Trăng tròn d. 15


(2)

Bài 3: Hãy điền số phù hợp vào vị trí chấm

Câu 3.1: Số ... Là số tức thì trước số 79.

Bạn đang đọc: Violympic toán lớp 1 vòng 16

Câu 3.2: Số lớn nhất có nhị chữ số nhưng hai chữ số đó cùng lại bởi 10 là số ...Câu 3.3: Số 46 là số lập tức sau số ...

Xem thêm: Phần Mềm Auto Click Akam - Akam Crack Mọi Phiên Bản Dùng Ổn Định Nhất

Câu 3.4: Tính 60 + 30 - 40 = ...

Câu 3.5: 15 + 2 - ... = 18 - 6 + 2

Câu 3.6: Quân tất cả 30 dòng bánh,Quân cho Hoàng trăng tròn cái bánh. Chị em cho Quân thêm 7 cáibánh. Vậy Quân sót lại ... Cái bánh.

Câu 3.7: sau thời điểm An mang đến Bình 5 viên bi; Bình cho Cường 3 viên bi rồi Cường lại mang lại An2 viên bi thì mỗi bạn đều sở hữu 15 viên bi. Hỏi thuở đầu An có bao nhiêu viên bi?

Câu 3.8: 90 - đôi mươi - 30 = ... + 60 - 40

Câu 3.9: hiện thời tuổi của hai bạn bè cộng lại là 13 tuổi. Hỏi 3 năm nữa tuổi của nhì anhem cùng lại là bao nhiêu?


(3)

Đáp án bài 1: Cóc xoàn tài ba

Câu 1.1: dCâu 1.2: bCâu 1.3: a

Câu 1.4: cCâu 1.5: a

Câu 1.6: aCâu 1.7: bCâu 1.8: a

Câu 1.9: aCâu 1.10: b

Bài 2: bố trí

(19) (2)

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào nơi chấmCâu 3.1: 78

Câu 3.2: 91Câu 3.3: 45

Câu 3.4: 50Câu 3.5: 3Câu 3.6: 17

Câu 3.7: 18Câu 3.8: 20


Tài liệu liên quan


*
de thi hoc ky 2 tháng toan lop 10 (co dap an) so 1 3 3 32
*
de thi hoc ky 2 mon toan lop 10 (co dap an) so 10 2 869 4
*
de thi hoc ky 2 tháng toan lop 10 (co dap an) so 11 3 891 3
*
de thi hoc ky 2 tháng toan lop 10 (co dap an) so 12 2 957 7
*
de thi hoc ky 2 mon toan lop 10 (co dap an) so 13 3 928 2
*
de thi hoc ky 2 tháng toan lop 10 (co dap an) so 16 3 947 5
*
de thi hoc ky 2 mon toan lop 10 (co dap an) so 18 3 1 3
*
Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 16 năm 2015 năm 2016 3 609 1
*
Luyện thi Violympic Toán lớp 1 vòng 16 năm 2015 năm nhâm thìn 3 484 0
*
Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 16 năm 2015 năm nhâm thìn 2 252 0
*


Tài liệu các bạn tìm tìm đã chuẩn bị tải về


(60.71 KB - 3 trang) - tải Luyện thi Violympic Toán lớp 1 vòng 16 năm 2015 - năm 2016 - Luyện thi giải Toán qua mạng lớp 1 tất cả đáp án
Tải phiên bản đầy đầy đủ ngay
×

Bài viết liên quan