Quy định sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Share:

Trong sản xuất ghê doanh, doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý đến việc quản lý kho mặt hàng để đảm bảo tính hợp lý, chính xác. Khi sản phẩm & hàng hóa được xuất kho thường được kê khai trong phiếu xuất kho để lưu lại tin tức dùng mang đến việc đối chiếu, quản lý, và việc sử dụng những chứng từ này cũng cần tuân thủ theo đúng quy định. Bài bác viết dưới đây, bugthecao.com sẽ giúp những bạn tìm hiểu/ mày mò tất tần tật quy định về sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ mới nhất.

Bạn đang đọc: Quy định sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ


Các nội dung thiết yếu


1. Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là gì?

2. Quy định sử dụng

3. Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ gồm cần phải đăng ký với cơ quan lại thuế không?

4. Trường hợp được sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

5. Có phải ghi đầy đủ những chỉ tiêu trên Phiếu xuát kho kiêm vận chuyển nội bộ?

6. Mức phạt lúc đánh mất phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

6.1. Xử phạt theo quy định về xử phạt hành bao gồm trong lĩnh vực kế toán.

6.2. Mức xử phạt theo quy định về xử phạt hành thiết yếu trong lĩnh vực hóa đơn.

7. Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ có cần đóng dấu không?

8. Lời kết


Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là chứng từ kèm theo hàng hóa làm căn cứ lưu thông bên trên thị trường khi doanh nghiệp chưa, hoặc các trường hợp không phải xuất hóa đơn, nhằm tránh lúc nào? khi bị thanh tra, quản lý thị trường, công an khiếp tế xử phạt mà bất kể một công ty nào cũng cần phải có.

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ được in và sản xuất giống như hóa đơn, vì chưng đó sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ doanh nghiệp phải đăng ký phát hành, quản lý và report tình hình sử dụng (chung với báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn) về cơ quan thuế như là hóa đơn.

*

Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ


2. Quy định sử dụng


Căn cứ theo điểm 2.6 Phụ lục 4 của Thông tư 39/2014/TT-BTC Quy định sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ:

“Tổ chức marketing kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ xuất điều chuyển sản phẩm hóa cho những cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa mặt hàng ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để chào bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất hàng hóa cho cơ sở nhận làm đại lý chào bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ vào phương thức tổ chức sale và hạch toán kế toán, cơ sở bao gồm thể lựa chọn một trong hai bí quyết sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

a) Sử dụng hóa đơn GTGT để làm cho căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị với từng khâu độc lập với nhau;

b) Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ tất nhiên Lệnh điều động nội bộ; Sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi chào bán đại lý theo quy định đối với hàng hóa xuất mang đến cơ sở làm cho đại lý dĩ nhiên Lệnh điều động nội bộ.

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, bỏ ra nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm cho đại lý bán hàng khi bán hàng phải lập hóa đơn theo quy định giao mang lại người mua, đồng thời lập Bảng kê mặt hàng hóa xuất kho gửi về cơ sở có sản phẩm & hàng hóa điều chuyển hoặc cơ sở có hàng hóa gửi buôn bán (gọi chung là cơ sở giao hàng) để cơ sở giao hàng lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao mang đến cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng.

Trường hợp cơ sở bao gồm số lượng với doanh số hàng hóa đẩy ra lớn, Bảng kê có thể lập mang lại 05 ngày giỏi 10 ngày một lần. Trường hợp sản phẩm hóa đẩy ra có thuế suất thuế GTGT khác biệt phải lập bảng kê riêng đến hàng hóa đẩy ra theo từng đội thuế suất.

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, đưa ra nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm cho đại lý bán hàng thực hiện kê khai nộp thuế GTGT đối với số hàng xuất bán ra cho người sở hữu và được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT của cơ sở phục vụ xuất cho.

Trường hợp những đơn vị trực thuộc của cơ sở sale nông, lâm, thủy sản đã đăng ký, thực hiện kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, bao gồm thu mua sắm hóa là nông, lâm, thủy sản để điều chuyển, xuất bán về trụ sở chính của cơ sở marketing thì lúc điều chuyển, xuất bán, đơn vị trực thuộc sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, ko sử dụng hóa đơn GTGT“.

*

Quản lý xuất kho chặt chẽ để đảm bảo tính hợp lý, chính xác


3.Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ có cần phải đăng ký kết với cơ quan tiền thuế không?


Theo Khoản 4 Điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định như sau:

"4. Những chứng từ được in, vạc hành, sử dụng với quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho sản phẩm gửi buôn bán đại lý (mẫu số 5.4 cùng 5.5 Phụ lục 5 phát hành kèm theo Thông tư này)".

Như vậy, sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ doanh nghiệp phải đăng cam kết phát hành, quản lý và báo cáo tình hình sử dụng (chung với báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn) về cơ quan tiền thuế như là hóa đơn.


4. Trường hợp được sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ


Xuất hàng hóa đi gia công.Xuất, điều chuyển sản phẩm & hàng hóa giữa các đơn vị, chi nhánh hạch toán phụ thuộc với nhau.Xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu tốt đến nơi làm cho thủ tục xuất khẩu.Xuất hàng hóa giao đến doanh nghiệp nhận ủy thác nhập khẩu.Xuất mặt hàng trả ủy thác nhập khẩu khi hàng hóa chưa nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu.Xuất gửi hàng đại lý đến doanh nghiệp nhận bán sản phẩm đại lý.

Xem thêm: Giá Cài Win 10 Bao Nhiêu Tiền, Giá Cài Win Hết Bao Nhiêu Tiền

Doanh nghiệp xuất sản phẩm & hàng hóa cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc tất cả thể sử dụng hóa đơn hoặc phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, cần lưu ý những vấn đề sau:

Nếu trụ sở (hoặc cửa hàng) phụ thuộc không thực hiện hạch toán kế toán khai thuế GTGT về trụ sở chính, lúc trụ sở xuất hàng hóa về chi nhánh xuất bằng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (không xuất hóa đơn); định kỳ chi nhánh (cửa hàng) lập bảng kê bán sản phẩm hóa tiêu thụ về trụ sở chủ yếu để trụ sở thiết yếu xuất hóa đơn cho quý khách hàng ghi doanh thu.Nếu trụ sở phụ thuộc tự kê khai thuế GTGT (khác tỉnh với trụ sở chính) tại địa phương thì lúc xuất hàng cho bỏ ra nhánh, trụ sở bao gồm có thể xuất hóa đơn hoặc phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ; nếu trụ sở chủ yếu xuất sản phẩm cho chi nhánh bằng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ thì phải xuất lại hóa đơn GTGT để trụ sở có căn cứ kê khai, khấu trừ thuế.

5. Gồm phải ghi đầy đủ các chỉ tiêu bên trên Phiếu xuát kho kiêm vận chuyển nội bộ?


Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ thường được ghi theo giá xuất kho (giá vốn) khá nhạy cảm cần một số doanh nghiệp chỉ ghi số lượng với khôngghi đơn giá. Hơn nữa, một số doanh nghiệp tính giá xuất kho theo phương pháp trung bình gia quyền cuối kỳ, thì cuối kỳ mới có (tính) giá chỉ xuất kho để có thể ghi vào phiếu xuất.

Về nguyên tắc chứng từ kế toán phải ghi đầy đủ những chỉ tiêu, tuy nhiên với phiếu xuất kho tuyệt phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ tất cả thể chỉ đề tên hàng hóa, số lượng nhưng không ghi đơn giá, thành tiền (chưa có, hoặc không muốn công khai giá vốn) vẫn được cơ quan liêu thuế bỏ qua.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, việc phiếu xuất kho kiêm vận bộ bắt buộc ghi đầy đủ các nội dung, chỉ tiêu để tiện ghi sổ kế toán cũng như có căn cứ quy trách nhiệm vật chất nếu những bên liên quan làm hư hỏng, mất mác ...

Kinh doanh hiệu quả hơn với phần mềm quản lý bán sản phẩm bugthecao.com - Quản lý chặt chẽ đơn hàng, tồn kho, khách hàng hàng, loại tiền

*


6. Mức phạt lúc đánh mất phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ


6.1. Xử phạt theo quy định về xử phạt hành thiết yếu trong lĩnh vực kế toán.


*


6.2. Mức xử phạt theo quy định về xử phạt hành chủ yếu trong lĩnh vực hóa đơn.


Nghị định 49/2016/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chủ yếu trong lĩnh vực hóa đơn. Tất cả nêu rõ tại Điểm g – Khoản 4 – Điều 3: Đối với hành vi làm cho mất, cháy, hỏng hóa đơn đã xây dừng đã được lập. Với chưa lập sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 VNĐ đến 8.000.000 VNĐ.

*


7. Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ có cần đóng dấu không?


Theo hướng dẫn tại điểm b khoản 3 điều 4 thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:

b. Các trường hợp sau ko nhất thiết phải có đầy đủ những nội dung bắt buộc, trừ trường hợp nếu người thiết lập là đơn vị kế toán yêu cầu người buôn bán phải lập hóa đơn tất cả đầy đủ các nội dung hướng dẫn tại khoản 1 Điều này:

- Hóa đơn tự in của tổ chức sale siêu thị, trung tâm thương mại được thành lập theo quy định của pháp luật không nhất thiết phải bao gồm tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký kết của người mua, dấu của người bán.

- Đối với tem, vé: bên trên tem, vé gồm mệnh giá bán in sẵn không nhất thiết phải bao gồm chữ ký người bán, dấu của người bán; tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký kết người mua.

- Đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn với số lượng lớn, chấp hành tốt pháp luật thuế, căn cứ đặc điểm hoạt động khiếp doanh, phương thức tổ chức buôn bán hàng, biện pháp thức lập hóa đơn của doanh nghiệp cùng trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp, Cục thuế chăm chú và gồm văn bản hướng dẫn hóa đơn ko nhất thiết phải gồm tiêu thức “dấu của người bán”.

- các trường hợp không giống theo hướng dẫn của Bộ Tài chính."

Theo điểm 4phụ lục 1thông tư 39 gồm quy định:

"4. Các chứng từ được quản lý như hóa đơn gồm:

- Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ;

- Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý..."

Vậy trường hợp mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo mẫu tại thông tư số 39/2014/TT-BTC không tồn tại tiêu thức dấu của người cung cấp thì doanh nghiệp có thể tiến hành đóng dấu treo tại góc trái tờ phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.


Phiếu xuất kho giữ vai trò quan liêu trọng vào việc đảm bảo lưu thông sản phẩm & hàng hóa trên thị trường. Để nhập phiếu xuất được chính xác, doanh nghiệp cần quản lý kho một cách chặt chẽ. Hiện nay,phần mềm quản lý phân phối hàngđang là công cụ đắc lực nhất hỗ trợ doanh nghiệp trong vấn đề này. Phần mềm quản lý bán sản phẩm của bugthecao.com sẽ cung cấp mang lại doanh nghiệp tính năng kho sản phẩm thông minh gồm việc nhập hàng, trả hàng nhà cung cấp, kiểm kho bugthecao.com chóng, phiếu yêu cầu xuất nhập kho,... Và còn nhiều tính năng khác như quản lý nhập liệu, phân phối hàng, xử lý đơn hàng bugthecao.com chóng, quản lý nhân viên, khách hàng hàng, hỗ trợ kế toán, chắc chắn sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.

*

Phần mềm quản lý bán hàng của bugthecao.com cung cấp tính năng khohàng thông minh

Trên đây là những quy định về sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ dành riêng cho tất cả những nhân sự, những ai đang đi làm để gồm những thông tin cơ bản bắt đầu phục vụ đến công việc. Hy vọng bài viết cung cấp mang đến bạn những thông tin hữu ích, góp bạn cải thiện nghiệp vụ cũng như tất cả thể tư vấn, đào tạo mang lại những nhân viên mới. Chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan