NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC TẬP

Share:

Nhận xét của đơn vị chức năng thực tập là một trong những nội dung đặc trưng và không thể thiếu trong các báo cáo tốt nghiệp, đồ vật án thực tập. Trong bài viết này, bugthecao.com sẽ reviews đến bạn một số trong những mẫu lời dấn xét đơn vị thực tập tốt nghiệp với phiếu đánh giá tác dụng thực tập của sinh viên chuẩn chỉnh và tiên tiến nhất năm 2021.

Bạn đang đọc: Nhận xét của người hướng dẫn thực tập

*
*
*
Nhận xét của sinh viên về đơn vị thực tập


Trường:………..

Khoa:…………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

————-

GIẤY XÁC NHẬN KẾT QUẢ THỰC TẬP

Họ và tên sinh viên thực tập: ………………………………………………………………………

Lớp:……………………………..Ngành:………………………………. Niên khóa:………………

Đơn vị thực tập:…………………………………………………………………………………………

Phòng:…………………………………… Ban:…………………………………………………………

Thời gian thực tập:…………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Top Zing Mp3 : Alexa Skills

Người phía dẫn: ……………………………………….Chức vụ:……………………………….

Nhận xét:

Sinh viên đã tích cực thực hiện vừa đủ và tuân hành các quy định của chúng ta về tiếng giấc và bộ đồ khi đi làm. Luôn chấp hành nội quy do doanh nghiệp đề ra.Đảm bảo triển khai đúng quy trình tiến hành các công việc. Sinh viên tất cả tinh thần thao tác làm việc nhóm xuất sắc và kết hợp với các đồng nghiệp trong số dự án chung.Sinh viên có kỹ năng và kiến thức nền về ngành tốt nên đảm bảo an toàn thực hiện các công việc được chuyển giao hiệu quả. Xung quanh ra, sinh viên gồm tinh thần sáng chế và nhiệm vụ cao trong công việc. Sinh viên luôn luôn năng nổi vào các buổi giao lưu của công ty, nhận thấy sự yêu mến từ đồng nghiệp.

Đơn vị chúng tôi đánh giá bán cao phần nhiều sản phẩm, công việc được tiến hành bởi sinh viên trong quy trình thực tập tự ngày……. Mang đến ngày….. Trên công ty……

Người hướng dẫn

(Ký cùng ghi rõ họ tên)

…………, Ngày…. Tháng…… năm…….

Xác nhấn của solo vị, cơ quan thực tập

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Trên đây, bugthecao.com đã giới thiệu đến các bạn một số mẫu nhận xét của đơn vị chức năng thực tập tuyệt cùng tư tưởng và nội dung chi tiết của các nhận xét thực tập. Mong muốn rằng, những kiến thức và kỹ năng này có thể giúp đỡ bạn trong quá trình hoàn thành report thực tập của mình.

Bài viết liên quan