Hàm Lấy Ngày Trong Excel

Share:

Trong Excel bọn họ thường xuyên phải thao tác với đối tượng thời gian là Ngày, Tháng, Năm. Vậy làm nạm nào để tách bóc được những giá trị ngày, tháng, năm từ 1 ô chứa 1 tài liệu có dạng thời gian? tốt làm thế nào để tạo ra 1 giá trị ngày tháng từ các nội dung trơ thổ địa Năm, Tháng, Ngày? dưới đây Học Excel Online vẫn hướng dẫn các bạn các hàm đem ngày tháng năm vào excel.

Bạn đang đọc: Hàm lấy ngày trong excel


Hàm YEAR để lấy quý hiếm Năm từ 1 đối tượng thời gian

Để lấy giá tốt trị số năm từ một đối tượng người dùng thời gian thì bạn có thể sử dụng hàm YEAR trong Excel.

Cấu trúc của hàm YEAR

=YEAR(serial_number)

Trong đó serial_number là một trong giá trị về thời gian, là tài liệu dạng số, không phải dạng Text

Trong ví dụ bên dưới đây họ cùng coi cách sử dụng hàm YEAR và hiệu quả thu được:

*


*

Như vậy chúng ta thấy: dù giá trị thời hạn viết dưới format nào thì hàm YEAR vẫn rước đúng số năm trong giá trị thời gian đó.

Ví dụ: Để xác định năm bây giờ là năm làm sao thì chúng ta kết đúng theo hàm YEAR với hàm TODAY như sau:

=YEAR(TODAY())

Kết trái của hàm YEAR ra một giá trị gồm loại dữ liệu là dạng Number, không hẳn dạng thời gian.

Hàm MONTH để lấy giá trị Tháng từ một đối tượng thời gian

Để lấy giá tốt trị Số Tháng từ một đối tượng người tiêu dùng thời gian thì chúng ta có thể sử dụng hàm MONTH trong Excel.

Cấu trúc của hàm MONTH

=MONTH(serial_number)

Trong đó serial_number là một trong giá trị về thời gian, là tài liệu dạng số, chưa hẳn dạng Text

Xét một số ví dụ áp dụng hàm bóc số tháng từ một giá trị thời gian như sau:

*

Kết trái của hàm MONTH ra một giá trị gồm loại tài liệu là dạng Number, chưa phải dạng thời gian.

Xem thêm: Product Id Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Hàm DAY để mang giá trị Ngày từ một đối tượng thời gian

Tương tự như hàm YEAR, hàm MONTH sinh hoạt trên, hàm DAY đang giúp chúng ta xác định số Ngày xuất phát từ 1 giá trị thời gian trong Excel.

Cấu trúc hàm DAY

=DAY(serial_number)

serial_number là một trong giá trị thời gian, tài liệu dạng số.

*

Kết quả của hàm DAY ra một giá trị có loại dữ liệu là dạng Number, không phải dạng thời gian.

Hàm DATE để tạo ra 1 giá chỉ trị thời hạn từ việc ghép các đối tượng người dùng Năm, Tháng, Ngày

Để tạo thành một giá chỉ trị thời gian thì bọn họ phải cần sử dụng hàm DATE. Hàm Date giúp xác định ra một giá chỉ trị thời hạn có đầy đủ Ngày, Tháng, Năm cùng được viết đúng định dạng chuẩn chỉnh là Thời gian.

Cấu trúc của hàm DATE

=DATE(year, month, day)

Cấu trúc hàm Date khá sệt biệt, sẽ là thứ tự của các thành bên trong hàm là Năm > mon > Ngày. Lúc viết hàm đề xuất đặc biệt để ý nội dung này.

Một số ví dụ về việc áp dụng hàm Date để tạo thành giá trị trình diễn thời gian:

*

Để hoàn toàn có thể làm giỏi bài tập trên, chúng ta cần đọc thêm một số kỹ năng về các hàm: VLOOKUP, CHOOSE, SUMIFS, WEEKDAY

Ngoài ra học Excel Online xin ra mắt với những bạn Khóa học Excel từ bỏ cơ bản tới nâng cấp dành mang đến người đi làm. Đây là một trong những khóa học tập rất đầy đủ kiến thức và kỹ năng và bổ trợ rất hay vời cho mình trong việc làm quen thuộc với Excel, sử dụng những công cụ, những hàm trong Excel để giúp bạn thao tác làm việc trên Excel được giỏi hơn, kết quả hơn. Chi tiết xem tại:

Bài viết liên quan