ĐẠI HỌC HOA SEN ĐIỂM CHUẨN 2016

Share:
Dự con kiến điểm chuẩn trường Đại học Hoa Sen năm 2016. Xu thế và phân tích sự tăng, sút điểm chuẩn chỉnh qua những năm.

*

Bạn đã tự hỏi không biết trong năm này ĐH Hoa Sen lấy bao nhiêu điểm? Điểm có chắc tốt hơn năm trước không? Mình gồm vào được không? đều thông tin tiếp sau đây sẽ phần nào giúp cho bạn đỡ lo lắng.

Dự báo điểm chuẩn trường Đại học tập Hoa Sen 2016

Marketing

D340115

Marketing

2012

2013

2014

2015

14

14

14

17

Phân tích điểm chuẩn qua các năm

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015 -2016

Tăng 0%

Giảm 0%

Tăng 21,4%

Dự đoán điểm chuẩn sẽ không nỗ lực đổi

Điểm chuẩn

dự kiến

Điểm chuẩn chỉnh tăng dần từ năm 2012 - 2015

Dự đoán điểm chuẩn chỉnh năm năm nhâm thìn là 17 điểm

Kinh doanh quốc tế

D340120

Kinh doanh quốc tế

2012

2013

2014

2015

13

15

14

18

Phân tích điểm chuẩn chỉnh qua các năm

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015 -2016

Tăng 15,4%

Giảm 6,7%

Tăng 28,6%

Dự đoán điểm chuẩn sẽ tăng nhẹ

Điểm chuẩn

dự kiến

Điểm chuẩn tăng dần từ năm 2012 - 2015

Dự đoán điểm chuẩn năm năm nhâm thìn là 18 – 18,5 điểm

Kế Toán

D340301

Kế Toán

2012

2013

2014

2015

13

13

13

15

Phân tích điểm chuẩn chỉnh qua những năm

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015 -2016

Tăng 0%

Tăng 0%

Tăng 15,4%

Dự đoán điểm chuẩn chỉnh sẽ ko tăng

Điểm chuẩn

dự kiến

Điểm chuẩn chỉnh tăng dần từ thời điểm năm 2012 - 2015

Dự đoán điểm chuẩn chỉnh năm năm 2016 là 15 điểm

Quản trị khách hàng sạn

D340107

Quản trị khách sạn

2012

2013

2014

2015

15

15

14

17

Phân tích điểm chuẩn chỉnh qua những năm

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015 -2016

Tăng 0%

Giảm 6,7%

Tăng 21,4%

Dự đoán điểm chuẩn sẽ giảm

Điểm chuẩn

dự kiến

Điểm chuẩn chỉnh tăng dần từ thời điểm năm 2012 - 2015

Dự đoán điểm chuẩn chỉnh năm năm nhâm thìn là 16 – 16,5 điểm

Công nghệ thông tin

D480201

Công nghệ thông tin

2012

2013

2014

2015

13

13

13

15

Phân tích điểm chuẩn chỉnh qua các năm

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015 -2016

Tăng 0%

Tăng 0%

Tăng 15,4%

Dự đoán điểm chuẩn sẽ tăng nhẹ

Điểm chuẩn

dự kiến

Điểm chuẩn chỉnh tăng dần từ năm 2012 - 2015

Dự đoán điểm chuẩn chỉnh năm 2016 là 15 – 16 điểm

Thiết kế đồ dùng họa

D210403

Thiết kế trang bị họa

2012

2013

2014

2015

18

18

18

15

Phân tích điểm chuẩn chỉnh qua những năm

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015 -2016

Tăng 0%

Tăng 0%

Giảm 16,7%

Dự đoán điểm chuẩn chỉnh sẽ tăng nhẹ

Điểm chuẩn

dự kiến

Điểm chuẩn tăng dần từ năm 2012 - 2015

Dự đoán điểm chuẩn chỉnh năm 2016 là 16 – 17 điểm

*****


Bài viết liên quan