Cách tính chậm nộp thuế

Share:

Khi nào nên nộp tiền đủng đỉnh nộp tiền thuế và mức tính như vậy nào? tất cả sẽ có được trong nội dung bài viết này.

Bạn đang đọc: Cách tính chậm nộp thuế


*
Mục lục bài bác viết

Tiền lờ đờ nộp tiền thuế: trường hợp nên nộp với mức tính (Ảnh minh họa)

1. Thời hạn nộp thuế

- ngôi trường hợp người nộp thuế tính thuế, thời hạn nộp thuế muộn nhất là ngày sau cuối của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp khai bổ sung hồ nguyên sơ thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.

Đối cùng với thuế thu nhập doanh nghiệp thì tạm thời nộp theo quý, thời hạn nộp thuế muộn nhất là ngày 30 của tháng vào đầu quý sau.

Đối cùng với dầu thô, thời hạn nộp thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp theo lần xuất cung cấp dầu thô là 35 ngày tính từ lúc ngày xuất bán đối với dầu thô bán trong nước hoặc kể từ ngày thông quan sản phẩm & hàng hóa theo lao lý của luật pháp về hải quan so với dầu thô xuất khẩu.

Đối cùng với khí thiên nhiên, thời hạn nộp thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp theo tháng.

Xem thêm: Lỗi Không Mở Được Microsoft Word 2010, Cách Khắc Phục Vấn Đề Khởi Động Trong Word

- ngôi trường hợp cơ sở thuế tính thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn ghi trên thông báo của cơ sở thuế.

- Đối với những khoản thu không giống thuộc ngân sách nhà nước từ bỏ đất, tiền cấp quyền khai quật tài nguyên nước, khoáng sản khoáng sản, lệ chi phí trước bạ, lệ giá thành môn bài xích thì thời hạn nộp theo phép tắc của thiết yếu phủ.

- Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng người sử dụng chịu thuế theo chính sách của pháp luật về thuế, thời hạn nộp thuế thực hiện theo lý lẽ của hình thức Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; trường hòa hợp phát sinh số chi phí thuế yêu cầu nộp sau khi thông quan tiền hoặc giải phóng sản phẩm & hàng hóa thì thời hạn nộp thuế gây ra được triển khai như sau:

+ Thời hạn nộp thuế khai ngã sung, nộp số tiền thuế ấn định được áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai thương chính ban đầu;

+ Thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa buộc phải phân tích, giám định để xác định đúng đắn số chi phí thuế phải nộp; mặt hàng hóa chưa có giá chính thức tại thời điểm đk tờ khai hải quan; sản phẩm & hàng hóa có khoản thực thanh toán, sản phẩm & hàng hóa có các khoản điều chỉnh cộng vào trị giá chỉ hải quan chưa xác minh được trên thời điểm đk tờ khai thương chính được triển khai theo quy định của bộ trưởng cỗ Tài chính.

(Điều 55 Luật thống trị thuế 2019)

2. Ngôi trường hợp yêu cầu nộp tiền chậm chạp nộp chi phí thuế

Các ngôi trường hợp buộc phải nộp tiền chậm rãi nộp bao gồm:

- fan nộp thuế lờ đờ nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông tin của cơ quan thống trị thuế, thời hạn trong đưa ra quyết định ấn định thuế hoặc đưa ra quyết định xử lý của cơ quan làm chủ thuế;

- bạn nộp thuế khai bổ sung cập nhật hồ nguyên sơ thuế làm cho tăng số chi phí thuế đề nghị nộp hoặc cơ quan thống trị thuế, cơ quan nhà nước tất cả thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện nay khai thiếu hụt số tiền thuế bắt buộc nộp thì buộc phải nộp tiền chậm trễ nộp đối với số chi phí thuế đề nghị nộp tăng thêm kể từ ngày sau đó ngày sau cuối thời hạn nộp thuế của kỳ tính thuế bao gồm sai, sót hoặc kể từ ngày không còn thời hạn nộp thuế của tờ khai thương chính ban đầu;

- người nộp thuế khai bổ sung cập nhật hồ nguyên sơ thuế làm bớt số chi phí thuế đã được hoàn lại hoặc cơ quan cai quản thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, điều tra phát hiện số tiền thuế được hoàn bé dại hơn số tiền thuế vẫn hoàn thì đề nghị nộp tiền lờ lững nộp so với số chi phí thuế đã trả lại phải thu hồi tính từ lúc ngày nhận được tiền hoàn trả từ túi tiền nhà nước;

- Trường hợp được nộp dần tiền thuế nợ luật tại khoản 5 Điều 124 của Luật quản lý thuế 2019;

- ngôi trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành bao gồm về cai quản thuế bởi hết thời hiệu xử phạt tuy thế bị truy thu số chi phí thuế thiếu nguyên lý tại khoản 3 Điều 137 của Luật làm chủ thuế 2019;

- ngôi trường hợp không trở nên xử phạt vi phạm hành chủ yếu về thống trị thuế so với hành vi cách thức tại khoản 3 cùng khoản 4 Điều 142 của Luật làm chủ thuế 2019;

- Cơ quan, tổ chức được cơ quan quản lý thuế ủy nhiệm thu thuế chậm chuyển tiền thuế, tiền đủng đỉnh nộp, tiền vạc của người nộp thuế vào giá cả nhà nước thì cần nộp tiền đủng đỉnh nộp so với số tiền chậm trễ chuyển theo quy định.

(Khoản 1 Điều 59 Luật cai quản thuế 2019)

3. Mức tính, thời hạn tính tiền chậm rãi nộp chi phí thuế

Mức tính, thời gian tính tiền chậm rì rì nộp được công cụ như sau:

- nấc tính tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày tính bên trên số chi phí thuế chậm trễ nộp;

- thời gian tính tiền chậm nộp được xem liên tục kể từ ngày tiếp theo sau ngày tạo ra tiền chậm nộp chế độ tại khoản 1 Điều 59 Luật quản lý thuế 2019 mang đến ngày lập tức kề trước thời điểm ngày số tiền nợ thuế, tiền thu hồi hoàn thuế, tiền thuế tăng thêm, chi phí thuế ấn định, tiền thuế chậm chạp chuyển đang nộp vào chi tiêu nhà nước.

Bài viết liên quan