Baskerville font việt hóa

Share:
Có một vài font chữ miễn phí hoàn hảo bên trên mạng.

quý khách hàng đã xem: Libre baskerville việt hóa

Đây là những phông chữ cực tốt trong những đa số font chữ tốt nhất dành riêng cho Designer. Trong fonts chữ miễn phí dành cho nhà thiết kế này, được cập nhật new, Shop chúng tôi đem lại cho bạn toàn bộ những font chữ miễn giá thành tốt nhất. Chúng tôi đã lọc ra các viên kyên cương cứng thô từ hàng chục ngàn font chữ miễn phí tổn gồm sẵn trực con đường tương xứng để bạn sử dụng vào thiết kế của người tiêu dùng. Hầu không còn những tủ đựng đồ vẻ bên ngoài chữ được liệt kê ở đây hoàn toàn có thể được sử dụng cho các dự án cá nhân và thương thơm mại và phân thành 8 thể loại nhằm chúng ta chọn lọc. Serif fonts
01. Droid Serif

Bạn đang đọc: Baskerville font việt hóa

*

Droid Serif được thiết kế với để việc hiểu dễ chịu hơnMiễn chi phí đến thực hiện cá nhân và thương mại02. Butler


*

Font chữ Butler đem lại cảm giác nhà nghĩa hiện đại đến serifMiễn phí tổn đến thực hiện cá nhân cùng tmùi hương mại03. Arvo
Một hình khối hình học tập thời thượng, Arvo là 1 trong những fonts chữ miễn giá tiền ưa thích của bọn chúng tôiMiễn phí đến áp dụng cá thể và thương thơm mại04. Crimson Text Một hình kăn năn hình học thời thượng, Arvo là 1 trong trong những font chữ miễn mức giá yêu mếm của chúng tôiMiễn phí đến sử dụng cá nhân với tmùi hương mại05. Aleo
*

Aleo là 1 giữa những phông chữ miễn giá thành hãn hữu tất cả để thống trị sự cân đối thân tính cách và sự ví dụ hoàn hảoMiễn phí mang đến áp dụng cá thể với thương mại06. Cormorant

*

Free phông Cormorant was inspired by the Garamond greatsMiễn tầm giá đến sử dụng cá thể cùng tmùi hương mại07. Brela

*

Free font Brela works well in editorial designs, both for headlines & toàn thân textMiễn tổn phí mang đến sử dụng cá nhân với tmùi hương mại08. Libre Baskerville

Free fonts Libre Baskerville is optimised for reading body text on screenMiễn giá tiền đến thực hiện cá nhân và thương mại09. Jura

Free phông Jura looks good at both large and small sizesMiễn phí mang đến sử dụng cá thể cùng thương thơm mại10. Fenix
Fénix is one of the best miễn phí fonts we’ve seen for long passages of small textMiễn giá thành đến áp dụng cá thể và tmùi hương mại 11. Luthier
Luthier is a free font that can be used for both large và small textMiễn phí tổn mang đến sử dụng cá thể với tmùi hương mại12. Aganè

Agannai lưng was inspired by three classic sans-serifsMiễn giá thành đến sử dụng cá nhân và thương thơm mại 13. Titillium Web

Titillium is a không tính phí font that works best at larger sizesMiễn phí tổn mang lại áp dụng cá thể với thương thơm mại14. League Gothic

League Gothic is a new không tính phí fonts inspired by an old favouriteMiễn chi phí mang đến áp dụng cá nhân và thương mại15. Chivo

Chivo is one of the most eye-catching miễn phí fonts aroundMiễn tầm giá mang lại áp dụng cá nhân với thương mại16. Comfortaa

Free font Comfortaa could work well in a biểu tượng logo designMiễn tổn phí mang lại áp dụng cá nhân với thương thơm mại17. Nolớn Sans

Free fonts Noto Sans supports more than 800 languagesMiễn mức giá mang lại thực hiện cá nhân và tmùi hương mại18. HK Grotesk Hanken

HK Grotesk is one of our favourite miễn phí fonts for casting small textMiễn phí tổn mang lại sử dụng cá nhân và thương mại 19. Aileron

One of our favourite hybrid free fonts, Aileron is a relaxed choice for on-screen readingMiễn tổn phí đến sử dụng cá nhân với tmùi hương mạitrăng tròn. Ubuntu

Ubuntu is a custom-designed free fonts for screen useMiễn phí cho thực hiện cá nhân với thương thơm mại21. Clear Sans

Adobe’s first foray into open source type, Source Sans Pro remains one of the design community’s most popular không lấy phí fontsMiễn phí đến áp dụng cá nhân cùng thương mại23. Nickainley

Nickainley is a không tính phí fonts based on vintage-style handwritingMiễn phí tổn mang đến áp dụng cá nhân và thương mại24. Pacifico

Pacifico is one of the most laid-baông xã không lấy phí fonts aroundMiễn mức giá mang lại áp dụng cá nhân cùng thương mại25. Cute Punk

Cute Punk is a không lấy phí phông based on handwriting, but with a twistMiễn phí tổn mang đến sử dụng cá nhân và tmùi hương mại26. Futuracha

Xem thêm: Cách Reset Máy Tính Win 7 Như Ban Đầu Win 7, Cách Reset Win 7

One of the oddest không tính tiền fonts based on handwriting we’ve sầu seen, Futuraphụ thân could work well in the right designMiễn tổn phí cho sử dụng cá thể và tmùi hương mại 27. Yellowtail

Free font Yellowtail features a classic approach to lớn handwritten, brush letteringMiễn giá thành mang đến áp dụng cá nhân với thương mại28. Cheque

Cheque started life as a student project before graduating lớn a full fontMiễn giá thành mang lại thực hiện cá nhân với thương thơm mại29. Bauru

LOT is one of the fatkiểm tra, coolest, retro-est không tính phí fonts aroundMiễn phí tổn mang đến thực hiện cá nhân cùng thương mại 31. Streetwear

Free font Streetwear effortlessly sums up a retro feelMiễn phí tổn cho sử dụng cá nhân với tmùi hương mại32. Paralines Font

Anyone who remembers TV titles of the 1970s & 80s will recognise the style of this retro-futuristic free fontMiễn tổn phí đến sử dụng cá nhân cùng tmùi hương mại 33. Hamurz

Free phông Hamurz offers a hipster take on retro stylesMiễn mức giá cho thực hiện cá nhân cùng tmùi hương mại34. Leafy

Free brush fonts Playlist is great for illustrated designs and merchandiseMiễn mức giá mang đến sử dụng cá nhân và thương mại36. Sophia

Free phông Sophie offers a decorative take on brush script handwritingMiễn phí tổn mang lại sử dụng cá thể và thương mại37. Reckless

Brush fonts don’t have khổng lồ be twee, as không tính tiền fonts Kust showsMiễn giá tiền đến áp dụng cá nhân và thương mại39. Brux

Brux takes an original approach lớn không tính phí brush fontsMiễn giá thành đến áp dụng cá nhân và thương mại40. Betty

Free fonts Betty is inspired by old-school tattoo artMiễn tầm giá đến áp dụng cá nhân và thương mại 41. Angilla

Angilla is one of the best không lấy phí fonts we’ve seen in the tattoo script styleMiễn phí tổn mang lại áp dụng cá nhân và tmùi hương mại 42. Serval

Free phông Serval offers a scratchy style for tattoo letteringMiễn chi phí cho sử dụng cá thể cùng thương thơm mại43. MOM

MOM is a font inspired by the old school tattoo lettering of the American traditionMiễn phí mang đến áp dụng cá nhân và thương thơm mại44. Original Gangsta

Original Gangsta is a không tính tiền fonts with uncompromising styleMiễn phí tổn mang đến áp dụng cá nhân cùng thương mại45. Ruthless Dripping One

Ruthless Dripping One is one of the few không tính tiền fonts in the graffiti space that’s keeping it realMiễn chi phí đến thực hiện cá nhân và tmùi hương mại 46. Urban Jungle

Distressed không lấy phí font Urban Jungle conveys the look of street stencilling brilliantlyMiễn phí tổn đến thực hiện cá nhân với tmùi hương mại47. Blow Brush

Free fonts Blow Brush is inspired by hip-hop & urban cultureMiễn phí tổn đến sử dụng cá nhân và thương mại48. Sister Spray

Free fonts Sister Spray brings together spray paint-style letters, numbers & splodgesMiễn mức giá đến sử dụng cá nhân với thương thơm mại 49. Tag Type

Free phông Tag Type delivers just what the name suggestsMiễn chi phí mang lại áp dụng cá nhân cùng thương thơm mại50. Gilbert

Gilbert is named after the designer of the rainbow flagMiễn chi phí cho sử dụng cá thể và thương mại41. Jaapokki

The ‘alternative subtract’ of Jaapokki experiments with removing elements of the fontMiễn phí tổn mang lại sử dụng cá thể với thương mại52. Carioca Bebas

Le Super Serif is one of the few experimental không lấy phí fonts that actually worksMiễn giá tiền mang đến sử dụng cá nhân cùng thương thơm mại54. Pelmeshka

Free font Pelmeshka offers a new twist on the foode themeMiễn giá tiền (trả bởi tweet) nhằm thực hiện cá thể cùng thương thơm mại 55. Tiny Hands

Yes, this miễn phí font is dedicated khổng lồ the eccentric handwriting of Donald TrumpMiễn giá tiền đến áp dụng cá nhân cùng thương thơm mại

Bài viết liên quan