Bài tập về con trỏ c++

Share:

Trong bài này bọn họ cùng thực hành những bài tập C về thực hiện chuỗi, tính toán, hàm đệ quy và nâng cao hơn trong việc dùng nhỏ trỏ.

Bạn đang đọc: Bài tập về con trỏ c++

Bài 19 phần 2 vào Serie học tập lập trình C từ bỏ A cho tới Z


Bài tập C về Chuỗi (không sử dụng hàm)Bài tập C về Chuỗi (sử dụng hàm)Một số bài bác tập tính toán trong CBài tập C về Đệ quiBài tập C về bé trỏLời Kết

Bài tập C về Chuỗi (không sử dụng hàm)

In một chuỗi

Bài tập dễ dàng này giúp bạn hiểu phương pháp khai báo một chuỗi và giải pháp in một chuỗi trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài xích tập in một chuỗi vào C:

*

Biên dịch công tác C trên sẽ mang lại kết quả:

*

Tìm độ nhiều năm chuỗi (không áp dụng hàm)

Nhiều khi bạn cần thực hiện độ lâu năm của một chuỗi nhằm thực hiện hoạt động nào đó. Chương này minh họa cho bạn cách kiếm tìm độ dài chuỗi nhưng không cần áp dụng hàm cách xử lý chuỗi trong C.

Bạn cần lưu ý là yêu cầu kiểm tra phần tử null (ký từ bỏ ‘’) trong chuỗi.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C để giải bài xích tập search độ lâu năm chuỗi vào C:

*

Biên dịch công tác C trên sẽ mang đến kết quả:

*

Đếm số lần mở ra của một cam kết tự trong chuỗi

Để giải bài bác tập C này bạn cần sử dụng vòng lặp và phải kiểm tra ký kết tự ‘’ (giá trị null) vào chuỗi.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C để giải bài bác tập đếm số lần mở ra của một cam kết tự của chuỗi vào trong C:

*

Biên dịch công tác C bên trên sẽ đến kết quả:

*

Đếm số nguyên âm, phụ âm trong chuỗi

Các nguyên âm (vowels) là a, e, i, o, u. Bạn kiểm tra xem đó gồm là nguyên âm, ví như là true thì tăng biến đếm nguyên âm, nếu không thì tăng phát triển thành đếm phụ âm (consonants). Bạn xem xét rằng là rất cần được kiểm tra giá bán trị null (ký từ bỏ ‘’).

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C nhằm giải bài bác tập đếm số phụ âm, nguyên âm của một chuỗi vào C:

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ đến kết quả:

*

Sắp xếp các ký trường đoản cú của chuỗi

Để giải bài tập C này bạn phải sử dụng hàm strlen() để tìm kiếm độ dài chuỗi. Tiếp nối sử dụng lồng vòng lặp cùng giải pháp tráo thay đổi giá trị.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C để giải bài xích tập sắp tới xếp các ký từ của chuỗi theo thiết bị tự bảng chữ cái trong C:

*

Biên dịch công tác C bên trên sẽ mang đến kết quả:

*

Sao chép chuỗi

Cũng tương tự như xào nấu mảng vào C, bạn sử dụng vòng lặp để chăm chút qua từng ký kết tự trong chuỗi, sau đó sao chép vào trong chuỗi đích (chuỗi s2 chẳng hạn). Bạn cần lưu ý là chuỗi đích phải gồm độ dài bởi chuỗi ban đầu (chuỗi s1).

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C nhằm giải bài xích tập xào nấu chuỗi trong C:

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ đến kết quả:

*

Đảo ngược chuỗi

Để nhận được một chuỗi đảo ngược, bạn cần khai báo thêm một chuỗi đích có form size bằng size với chuỗi ban đầu. Sử dụng vòng lặp để phê duyệt qua từng cam kết tự của chuỗi thuở đầu rồi tiếp đến gán giá chỉ trị ký kết tự đó đến chuỗi đích. Kiểm tra khi nào gặp giá chỉ trị null (ký trường đoản cú ‘’) thì xong vòng lặp.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C nhằm giải bài xích tập đảo ngược chuỗi vào C:

*

Biên dịch lịch trình C bên trên sẽ đến kết quả:

*

Tìm tìm chuỗi

Yêu cầu bài xích tập là tìm kiếm một chuỗi con trong một chuỗi cùng đếm xem chuỗi con đó lộ diện bao nhiêu lần.

Để giải bài bác tập C này, bọn họ cần sử dụng các vòng lặp cũng như cần nhớ kiểm tra điều kiện giá trị null (ký trường đoản cú ‘’).

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài bác tập tìm kiếm từ bỏ hoặc ký kết tự trong một chuỗi vào C:

*

*

Biên dịch lịch trình C trên sẽ đến kết quả:

*

Tráo thay đổi hai chuỗi

Cũng giống như như cách tráo đổi hai giá trị bởi áp dụng biến sản phẩm ba, với bài xích tập C này, bạn áp dụng một thay đổi tạm (biến đồ vật ba) để gia công trung gian để tráo thay đổi hai chuỗi. Bạn thực hiện vòng lặp để ưng chuẩn qua toàn bộ các ký tự của nhì chuỗi.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài xích tập tráo đổi hai chuỗi vào C:

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ mang đến kết quả:

*

So sánh nhì chuỗi

Yêu cầu bài bác tập C này là so sánh xem hai chuỗi có đồng hóa (giống nhau) tốt không. Để giải bài bác tập C này bạn cần sử dụng vòng lặp để săn sóc qua toàn bộ các cam kết tự của nhị chuỗi và bình chọn từng cam kết tự khớp ứng với chỉ mục gồm giống nhau không.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C để giải bài tập đối chiếu hai chuỗi vào C:

*

Biên dịch lịch trình C bên trên sẽ mang đến kết quả:

*

Nỗi chuỗi

Bài tập C này có không ít cách gọi: trộn nhì chuỗi, nối nhị chuỗi, ghép nhị chuỗi hay cùng hai chuỗi, … Dù có nhiều cách gọi không giống nhau đi chăng nữa thì đây cũng chỉ là một bài tập nhằm nối ghép những ký trường đoản cú của nhị chuỗi để thành một chuỗi duy nhất.

Để giải bài xích tập C này, bạn áp dụng hàm strlen() để tra cứu độ nhiều năm chuỗi. Thực hiện vòng lặp để lặp qua toàn bộ ký tự của chuỗi.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C nhằm giải bài tập nối chuỗi trong C:

*

Biên dịch chương trình C bên trên sẽ mang đến kết quả:

*

Kiểm tra xem hai chuỗi là anagram không

Anagram là thuật ngữ để chỉ hai chuỗi gồm số cam kết tự và những ký tự giống như nhau, tuy nhiên thứ tự của những ký tự trong chuỗi rất có thể khác nhau.

Ví dụ: nhị chuỗi listen và sliten là anagram.

Để giải bài bác tập C này, trước hết các bạn cần so sánh độ lâu năm của nhì chuỗi (sử dụng hàm strlen() để search độ dài). Tiếp đó, bạn thu xếp hai chuỗi theo sản phẩm tự vần âm (bạn hoàn toàn có thể tham khảo cách bố trí ở chương sắp xếp những ký tự của chuỗi trong C), và cuối cùng sử dụng vòng lặp để chăm chút qua nhị chuỗi đã thu xếp và so sánh xem từng cam kết tự của nhị chuỗi này có giống nhau không.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C nhằm giải bài bác tập kiểm soát anagram trong C:

*

*

*

Biên dịch công tác C bên trên sẽ cho kết quả:

*

Đảo ngược các ký trường đoản cú của từng từ vào một chuỗi dài

Yêu cầu bài tập là với cùng một chuỗi dài, ví dụ Toi yeu Viet Nam, bạn đảo ngược các ký từ của từng trường đoản cú của chuỗi đó, thành ioT uey teiV maN.

Đây là 1 bài tập C khá phức hợp yêu cầu bạn cần tốn thời gian suy nghĩ. Hãy thử sức nhé!

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập đảo ngược những ký từ của từng trường đoản cú của chuỗi vào C:

*

*

Biên dịch công tác C trên sẽ mang đến kết quả:

*

Đảo ngược thiết bị tự tự của một chuỗi dài

Yêu cầu bài bác tập là đảo ngược sản phẩm công nghệ tự của những từ vào một chuỗi dài. Ví dụ, bạn đảo chuỗi ban đầu Toi yeu Viet Nam thành Nam Viet yeu Toi.

Đây là một trong bài tập C khá tinh vi yêu cầu bạn phải tốn thời hạn suy nghĩ. Thử sức nhé!

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C để giải bài bác tập đảo ngược thiết bị tự trường đoản cú của chuỗi trong C:

*

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ mang lại kết quả:

*

Bài tập C về Chuỗi (sử dụng hàm)

Sắp xếp tập hợp những chuỗi theo đồ vật tự chữ cái

Nhiều khi bạn cần sắp xếp một tập hợp những chuỗi theo lắp thêm tự chữ cái. Chương này minh họa cho bạn cách sắp đến xếp các chuỗi bởi sử dụng hàm strcmp() trong C.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C để giải bài bác tập chuẩn bị xếp những chuỗi theo thiết bị tự vần âm trong C:

*

Biên dịch chương trình C bên trên sẽ đến kết quả:

*

Chuyển thay đổi chuỗi thành số nguyên

Nhiều khi bạn cần lấy cực hiếm nguyên từ vào một chuỗi nhằm thực hiện chuyển động nào đó. đưa sử như gồm trường hợp chúng ta nhập điểm thi của sinh viên bên dưới dạng chuỗi và vì vậy không thể tiến hành phép đo lường trên điểm thi này.

Chương này minh họa cách đổi khác chuỗi thành số nguyên bởi thực hiện hàm atoi() trong C. Hàm atoi() nhận tham số là một trong những chuỗi cùng trả về dạng số nguyên.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C nhằm minh họa cách biến đổi chuỗi thành số nguyên vào C:

*

Biên dịch chương trình C bên trên sẽ đến kết quả:

*

Biến thay đổi chuỗi thành chữ hoa

Chương này minh họa cách thay đổi một chuỗi thành dạng chuỗi chữ hoa bởi thực hiện hàm strupr() trong C. Hàm strupr() nhận một chuỗi làm tham số và biến đổi tất cả các chữ dòng trong chuỗi thành chữ hoa.

Ghi chú:Sử dụng hàm gets(string) để nhập các chuỗi bao hàm cả khoảng trống (không tương đương hàm scanf()).

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C nhằm giải bài bác tập đổi khác chuỗi thành chữ hoa vào C:

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ mang lại kết quả:

*

Biến thay đổi chuỗi thành chữ thường

Chương này minh họa cách chuyển đổi một chuỗi thành dạng chuỗi chữ thường bởi sử dụng hàm strlwr() trong C. Hàm strlwr() nhận một chuỗi làm tham số và biến hóa tất cả các chữ loại trong chuỗi thành chữ thường.

Ghi chú:Sử dụng hàm gets(string) để nhập những chuỗi bao hàm cả khoảng không (không giống như hàm scanf()).

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C nhằm giải bài xích tập chuyển đổi chuỗi thành chữ hay trong C:

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ mang lại kết quả:

*

Sao chép một chuỗi sang một chuỗi khác

Chương này minh họa cách xào nấu nội dung từ bỏ chuỗi này quý phái chuỗi không giống bởi sử dụng hàm strcpy(str2, str1) trong C. Hàm strcpy(str2, str1) nhận nhị chuỗi làm tham số, trong đó: chuỗi str1 là chuỗi ban đầu, chuỗi str2 là chuỗi gồm nội dung coppy từ chuỗi str1.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C để giải bài tập coppy chuỗi trong C:

*

Biên dịch công tác C trên sẽ cho kết quả:

*

Nối hai chuỗi

này minh họa phương pháp nối hai chuỗi thành một chuỗi vì sử dụng các hàm strcpy() và strcat() trong C.

Giả sử bạn phải nối nhị chuỗi là str1 cùng str2. Bạn phải khai báo thêm một chuỗi str3 bao gồm độ dài bởi tổng độ lâu năm của str1 với str2. Sau đó:

Sử dụng hàm strcpy(str3, str1) để xào nấu chuỗi str1 vào str3.Sử dụng hàm strcat(str3, str2) để nối chuỗi str2 với str1 vừa mới được sao chép.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C để giải bài bác tập nối chuỗi trong C:

*

Biên dịch công tác C trên sẽ cho kết quả:

*

Tìm độ lâu năm chuỗi

Đôi khi bạn cần search độ dài của một chuỗi để thực hiện hoạt động nào đó. Ngữ điệu C cung cấp hàm strlen(str) nhận một chuỗi làm cho tham số và trả về độ lâu năm của chuỗi đó.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài xích tập tra cứu độ nhiều năm chuỗi vào C:

*

Biên dịch lịch trình C bên trên sẽ cho kết quả:

*

Một số bài xích tập giám sát trong C

Tính lập phương của một số

Tính lập phương của một vài là bài toán đơn giản dễ dàng trong C cùng không có rất nhiều điều cần chú ý về bài tập này. Bài xích tập này với mục đích là giúp đỡ bạn làm quen thuộc với cấu trúc chương trình C và cách khai báo và sử dụng các biến, những phép tính toán trên biến.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập tính lập phương vào C:

*

Biên dịch lịch trình C bên trên sẽ đến kết quả:

*

Kiểm tra số Armstrong

Một số armstrong là số có giá trị bằng tổng lập phương các chữ số của số đó. Ví dụ, 153 là 1 số armstrong bởi vì:

*

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C nhằm giải bài tập kiểm tra số Armstrong vào C:

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ mang lại kết quả:

*

Kiểm tra số nguyên tố

Số nhân tố chỉ phân tách hết cho 1 và thiết yếu nó. Ví dụ các số yếu tắc 1, 2, 3, 5 , 7, 11 …

Để giải bài tập C này, bạn sử dụng vòng lặp để khám nghiệm phép phân tách số đề nghị kiểm tra với các giá trị tăng dần từ 1 tới số đó. Thực hiện biến đếm để đếm số mong (hay số phép chia hết).

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C để giải bài xích tập bình chọn số nguyên tố trong C:

*

Biên dịch lịch trình C bên trên sẽ mang đến kết quả:

*

Tính giai thừa

Giai vượt của một trong những n là tích những số từ một tới n. Ví dụ, giai thừa của 4 là (4 * 3 * 2 * 1 = 24). Đây là bài xích tập C khá đơn giản và dễ dàng giúp bạn làm quen với cách áp dụng vòng lặp vào C.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C để giải bài xích tập tính giai thừa trong C:

*

Biên dịch lịch trình C bên trên sẽ mang đến kết quả:

*

Dãy Fibonacci (không sử dụng đệ qui)

Dãy Fibonacci là dãy số được tạo bởi cách: số tiếp nối bằng tổng của nhị số ngay tắp lự trước. Hàng Fibonacci bước đầu từ nhị số F0 & F1. Giá bán trị ban sơ của F0 & F1 có thể khớp ứng là 0, 1 hoặc 1, 1.

Xem thêm: Cách Viết Công Thức Toán Học Trong Word 2013 /2016 Đơn Giản Nhất

Điều khiếu nại của hàng Fibonacci hoàn toàn có thể tổng quát tháo lại như sau:

*

Dưới đấy là ví dụ hai Fibonacci

F8 = 0 1 1 2 3 5 8 13

hoặc:

F8 = 1 1 2 3 5 8 13 21

Trong chương này họ sẽ giải bài bác tập C này vày không áp dụng khái niệm đệ qui. Mời bạn theo dõi chương trình C bên dưới đây.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C để giải bài xích tập in hàng Fibonacci vào C:

*

Biên dịch chương trình C bên trên sẽ đến kết quả:

*

Tính trung bình

Giá trị trung bình của các số bằng tổng vốn chia mang đến số những số. Đây là bài xích tập C khá cơ bạn dạng giúp bạn làm quen với các toán tử số học tập trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C nhằm giải bài tập tính cực hiếm trung bình vào C:

*

Biên dịch lịch trình C trên sẽ cho kết quả:

*

Tính phần trăm

Tương từ bỏ như bài xích tập tính cực hiếm trung bình vào C, đấy là một bài tập khá cơ bản giúp bạn làm quen với các toán tử số học trong C.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C để giải bài tập tính giá chỉ trị phần trăm trong C:

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ mang lại kết quả:

*

Tìm căn bậc nhì của một số (không áp dụng sqrt())

Đây có thể là một trong số bài tập mà các bạn nhận được tự Giảng viên. Bài bác tập C này rất có thể được giải theo nhị bước:

Tìm phân nguyênTìm phần thập phân

Đây chỉ là giải pháp giải cho hiệu quả xấp xỉ, với độ đúng chuẩn phụ ở trong vào số những số sau vết thập phân.

Bạn theo dõi phần code tiếp sau đây để hiểu bí quyết tìm căn bậc nhị của một số ngẫu nhiên (tất nhiên chưa phải là số âm rồi) nhưng không thực hiện hàm sqrt() trong C.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C để giải bài tập tìm kiếm căn bậc nhị của một trong những trong C:

*

Biên dịch công tác C trên sẽ mang đến kết quả:

*

Tìm căn bậc bố của một số

Tương từ bỏ như bí quyết tìm căn bậc nhị (không sử dụng hàm sqrt()), bài tập C này rất có thể được giải theo nhị bước:

Tìm phân nguyênTìm phần thập phân

Đây chỉ là phương pháp giải cho hiệu quả xấp xỉ, với độ đúng mực phụ ở trong vào số những số sau vệt thập phân.

Bạn theo dõi và quan sát phần code dưới đây để hiểu cách tìm căn bậc bố của một số ngẫu nhiên trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C nhằm giải bài bác tập tìm kiếm căn bậc cha của một trong những trong C:

*

Biên dịch công tác C trên sẽ đến kết quả:

*

Tính hoán vị

Hoán vị là quan niệm được sử dụng trong tỷ lệ thống kế. Công thức tính thiến như sau:

*

Đây là bài bác tập C khá dễ dàng và đơn giản giúp chúng ta làm quen thuộc với bí quyết sử dụng đệ qui để tính giai vượt trong C.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C nhằm giải bài tập tìm hoán vị trong C:

*

Biên dịch lịch trình C trên sẽ mang đến kết quả:

*

Tìm ước chung lớn nhất của hai số

Chắc mình sẽ không cần nhắc lại khái niệm mong số chung lớn số 1 (USCLN) của nhì hay các số. Ví dụ, cầu số chung lớn nhất của 12 và 16 là 4.

Tìm ước số chung lớn nhất là bài xích tập khá dễ dàng và có thể là bài xích tập về nhà của các bạn. Để giải bài xích tập C này, đơn giản dễ dàng bạn áp dụng vòng lặp nhằm cùng kiểm soát phép phân chia hai số cho những số từ 1 tới số đó.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C nhằm giải bài bác tập tìm ước số chung lớn số 1 trong C:

*

Biên dịch công tác C trên sẽ mang đến kết quả:

*

Tìm bội chung bé dại nhất của hai số

Chắc bản thân không cần nhắc lại quan niệm bội số chung nhỏ nhất (BSCNN) của hai hay các số. Ví dụ: bội số chung bé dại nhất của 3 với 4 là 12

Tìm bội số chung nhỏ nhất là bài tập khá dễ dàng và đơn giản và hoàn toàn có thể là bài bác tập về nhà của các bạn. Để giải bài xích tập C này, đầu tiên bạn search số lớn số 1 trong nhị số, gán giá bán trị lớn số 1 cho một biến đổi tạm và kiểm soát xem số này còn có chia hết mang đến số còn sót lại không, nếu chia hết thì bội số chung bé dại nhất đó là số lớn số 1 đó.

Nếu không chia hết, liên tục cộng cực hiếm của số lớn hơn vào đổi thay tạm, và triển khai như trên. Bạn sử dụng vòng lặp để tiến hành các phép toán trên.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C để giải bài xích tập tìm ước số chung lớn nhất trong C:

*

Biên dịch lịch trình C bên trên sẽ cho kết quả:

*

Bài tập C về Đệ qui

In hàng Fibonacci bởi sử dụng đệ qui

Dãy Fibonacci là dãy số được tạo bởi cách: số tiếp nối bằng tổng của nhì số ngay tức thì trước. Dãy Fibonacci bước đầu từ nhị số F0 & F1. Giá bán trị thuở đầu của F0 & F1 có thể tương ứng là 0, 1 hoặc 1, 1.

Điều kiện của dãy Fibonacci có thể tổng quát lác lại như sau:

*

Dưới đó là ví dụ nhì Fibonacci

F8 = 0 1 1 2 3 5 8 13

hoặc:

F8 = 1 1 2 3 5 8 13 21

Trong chương này họ sẽ giải bài bác tập C này bởi sử dụng khái niệm đệ quy. Mời bạn theo dõi công tác C dưới đây.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập in dãy Fibonacci áp dụng đệ quy vào C:

*

Biên dịch và thực hiện chương trình C trên đã cho hiệu quả sau:

*

Tính tổng n số bởi sử dụng đệ qui

Đây là bài xích tập C khá đơn giản dễ dàng giúp bạn hiểu cách áp dụng đệ quy trong ngôn ngữ lập trình C.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C nhằm giải bài tập tính tổng n số sử dụng đệ quy vào C:

*

*

Biên dịch công tác C trên sẽ mang lại kết quả:

*

Giải bài toán Tháp thủ đô hà nội (Tower of Hanoi)

Trước khi tò mò lời giải cho việc Tháp thủ đô hà nội (Tower of Hanoi), bản thân xin nói lại một số qui tắc của trò đùa toán Tháp tp hà nội này:

Tháp hà nội (Tower of Hanoi) là gì ?

Bài toán Tháp hà nội thủ đô (Tower of Hanoi) là một trong những trò chơi toán học bao gồm 3 cột cùng với số đĩa nhiều hơn thế nữa 1.

Dưới đấy là hình minh họa vấn đề Tháp thành phố hà nội (Tower of Hanoi) với ngôi trường hợp tất cả 3 đĩa.

*

Các đĩa có kích cỡ khác biệt và xếp theo trường đoản cú tự tăng đột biến về size từ trên xuống: đĩa nhỏ hơn sinh hoạt trên đĩa bự hơn. Cùng với số đĩa không giống nhau thì ta có các bài toán Tháp thành phố hà nội (Tower of Hanoi) không giống nhau, mặc dù lời giải cho các bài toán này là tựa như nhau. Lời giải tối ưu cho câu hỏi Tháp thủ đô (Tower of Hanoi) là khi trò đùa chỉ gồm 3 cọc. Với số cọc lớn hơn thì lời giải việc vẫn chưa được khẳng định.

Qui tắc trò đùa toán học Tháp hà nội thủ đô (Tower of Hanoi)

Nhiệm vụ của trò nghịch là dịch chuyển các đĩa có kích cỡ khác nhau sang cột khác làm sao để cho vẫn đảm bảo an toàn thứ tự lúc đầu của những đĩa: đĩa nhỏ nằm bên trên đĩa lớn. Dưới đấy là một số qui tắc cho trò chơi toán học Tháp hà thành (Tower of Hanoi):

Mỗi lần chỉ có thể di chuyển một đĩa từ cột này quý phái cột khác.Chỉ được di chuyển đĩa nằm trên cùng (không được di chuyển các đĩa nằm giữa).Đĩa có kích cỡ lớn hơn cần thiết được để lên đĩa có kích thước nhỏ dại hơn.

Dưới đó là hình minh họa giải pháp giải vấn đề Tháp thành phố hà nội (Tower of Hanoi) với ngôi trường hợp bao gồm 3 đĩa.

*

Bài toán Tháp tp hà nội (Tower of Hanoi) cùng với số đĩa là n hoàn toàn có thể được giải với số bước tối thiểu là 2n−1. Vày đó, với trường đúng theo 3 đĩa, câu hỏi Tháp thành phố hà nội (Tower of Hanoi) có thể được giải sau 23−1 = 7 bước.

Phần sau đây mình trình diễn hai biện pháp giải: thực hiện đệ quy với KHÔNG thực hiện đệ quy vào C.

Chương trình C: thực hiện đệ quy

Dưới đây là chương trình C nhằm giải bài toán Tháp thành phố hà nội (Tower of Hanoi) sử dụng đệ quy trong C vào C:

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ mang lại kết quả:

*

Chương trình C: Không sử dụng đệ quy

*
*
*

Kết quả

Biên dịch cùng chạy chương trình C trên sẽ đến kết quả:

*

Tính giai quá bởi áp dụng đệ qui

Giai vượt của một số n là tích các số từ 1 tới n. Ví dụ, giai vượt của 4 là (4 * 3 * 2 * 1 = 24). Đây là bài bác tập C khá dễ dàng và đơn giản giúp chúng ta làm thân quen với cách sử dụng đệ quy trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C nhằm giải bài bác tập tính giai vượt bởi sử dụng đệ quy trong C:

*

Biên dịch và tiến hành chương trình C trên đang cho kết quả sau:

*

Bài tập C về con trỏ

Cộng nhì số bởi áp dụng con trỏ

Đây là bài xích tập C khá đơn giản dễ dàng minh họa khiến cho bạn cách khai báo nhỏ trỏ cùng cách thực hiện các phép toán trên con trỏ trong C.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C để giải bài tập cộng hai số bởi thực hiện con trỏ vào C:

*

Biên dịch công tác C trên sẽ cho kết quả:

*

Tráo đổi hai giá trị bởi áp dụng con trỏ

Để tráo đổi giá trị, xung quanh cách thực hiện con trỏ, bọn họ còn có các cách khác, chẳng hạn bởi áp dụng biến lắp thêm ba hay bởi không thực hiện biến lắp thêm ba.

Tuy nhiên, giải bài xích tập C cơ bản này bởi áp dụng con trỏ giúp đỡ bạn hiểu hơn về cách sử dụng nhỏ trỏ trong C.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C để giải bài bác tập tráo đổi giá trị bởi áp dụng con trỏ trong C:

*

Biên dịch lịch trình C bên trên sẽ đến kết quả:

*

Tính tổng mức các bộ phận trong mảng bởi áp dụng con trỏ

Không tất cả gì phức hợp với bài tập C này. Bài tập C này chỉ là 1 trong trong các ví dụ đơn giản giúp chúng ta hiểu cách sử dụng vòng lặp và nhất là con trỏ vào C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập tính tổng các thành phần mảng bởi sử dụng con trỏ vào C:

*

Biên dịch chương trình C bên trên sẽ mang lại kết quả:

*

Tìm độ lâu năm chuỗi bởi sử dụng con trỏ

Chúng ta vẫn có các cách ngắn thêm để tìm độ lâu năm chuỗi là: tìm độ lâu năm chuỗi (không áp dụng hàm) và tìm độ lâu năm chuỗi (sử dụng hàm).

Chương trình tìm kiếm độ nhiều năm chuỗi bởi sử dụng con trỏ thì xộc xệch hơn nhưng đấy là bài tập C minh họa cách áp dụng con trỏ vào C. Cho nên mình nhận định rằng bạn nên theo dõi để hiểu thêm về cách dùng con trỏ trong ngôn ngữ lập trình C.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C nhằm giải bài xích tập tìm độ nhiều năm chuỗi bởi sử dụng con trỏ trong C:

*

Bạn đừng quên nên kiểm soát giá trị null (ký từ bỏ ‘’) của chuỗi nhé.

Biên dịch chương trình C trên sẽ mang đến kết quả:

*

Sử dụng con trỏ đề săn sóc một mảng các số nguyên với in những giá trị theo trang bị tự hòn đảo ngược

Đây là bài xích tập C minh họa biện pháp duyệt một mảng với in mảng theo chiều đảo ngược bằng phương pháp sử dụng con trỏ trong C. Bạn mày mò chương trình C dưới đây để đọc cách làm việc của nhỏ trỏ trên mảng.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C nhằm giải bài tập chăm sóc và in mảng theo chiều đảo ngược bởi áp dụng con trỏ trong C:

*

Biên dịch chương trình C bên trên sẽ đến kết quả:

*

Bài tập C về toán tử sizeof

Mặc mặc dù toán tử sizeof có cú pháp là:

*

Nhưng sizeof là một toán tử chứ không cần phải là một trong những hàm trong C. Toán tử sizeof nhận một thông số là ngẫu nhiên kiểu tài liệu nào cùng trả về kích cỡ của kiểu dữ liệu đó.

Cách thực hiện toán tử sizeof vào C

1. Công tác C dưới đây minh họa cách sử dụng của toán tử sizeof để trả về kích cỡ của các đẳng cấp dữ liệu trong C

*

Chạy công tác C bên trên sẽ cho kết quả:

*

2. Các chương trình C sau đây minh họa cách áp dụng của toán tử sizeof để trả về form size của các con trỏ tới các kiểu tài liệu khác nhau: int, float, char, struct, …. Bạn lưu ý là những ví dụ về con trỏ tới đẳng cấp dữ liệu nhé, KHÔNG cần là kích kích cỡ của kiểu dáng dữ liệu.

Lưu ý: Kích thước của một biến con trỏ tùy ở trong vào Hệ điều hành, vì thế với các ví dụ dưới đây, nếu bạn có thực hành thực tế mà ra tác dụng khác thì các bạn cũng chớ lo lắng.

Sử dụng toán tử sizeof tìm kích cỡ của struct trong C

*

Chạy công tác C trên sẽ đến kết quả:

*

Sử dụng toán tử sizeof tìm form size của nhỏ trỏ cho tới struct vào C

*

Chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

*

Sử dụng toán tử sizeof tìm size của của con trỏ tới float trong C

*

Chạy công tác C trên sẽ mang đến kết quả:

*

Sử dụng toán tử sizeof tìm size của của bé trỏ cho tới int trong C

*

Chạy lịch trình C trên sẽ mang lại kết quả:

*

Sử dụng toán tử sizeof tìm kích cỡ của của con trỏ cho tới char trong C

*

Chạy chương trình C trên sẽ mang lại kết quả:

*

Lời Kết

Hi vọng, sau khi chúng ta học những bài tập C này đã rất có thể sử dụng thành thạo bọn chúng trong đo lường và tính toán và cách xử trí chuỗi. Trong khi hiểu rõ hơn về hàm đệ qui với cách sử dụng con trỏ.

Nếu cảm thấy nội dung bài viết có ích hay đánh giá và share cho các bạn bè. Đừng quên tham gia nhóm Nghiện lập trình để cùng điều đình và kết nối nhé!

Bài viết liên quan