Bài tập sinh học lớp 10: adn, arn và protêin

Share:
Đại học Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 thcs Tiểu học giành riêng cho giáo viên
*

những dạng bài tập ADN, ARN với Protein là tư liệu bào tất cả 10 bài bác tập ADN, 17 bài bác tập về ARN và protein.

Bạn đang đọc: Bài tập sinh học lớp 10: adn, arn và protêin

Mời chúng ta xem trực đường 2 page đầu trong tổng cộng 7 trang của tài liệu, các bạn tải đầy đủ về tìm hiểu thêm nhé.

Các dạng bài tập ADN - ARN - Protein

PHẦN BÀI TẬP ADN bài 1: cho thấy một phân tử ADN, số nucleotit (nu) loại A bằng 100000 nu chỉ chiếm 20% tổng số nucleotit. a. Tính số nucleotit thuộc các loại T, G, X. b. Chiều dài của phân tử ADN này là bao nhiêu m.

Bài 2: cho biết thêm trong một phân tử ADN, số nu một số loại G là 650000, số nu một số loại A bằng 2 lần số nu loại G. Lúc phân tử này trường đoản cú nhân song (1 lần), nó sẽ cần bao nhiêu lần nu tự do thoải mái trong môi trường nội bào.

Bài 3: Chiều lâu năm của một phân tủ ADN là 0,102mm. a. Lúc phân tử ADN này trường đoản cú nhân song nó cần bao nhiêu nu trường đoản cú do. b. Cho thấy thêm trong phân tử ADN, số nu A bằng 160000. Tính số lượng mỗi loại nu còn lại.

Bài 4: Một nu tất cả chiều dài 0,408 m và gồm hiệu số giữa nu một số loại G với một số loại nu khác là 10% số nu của gen. a. Tìm trọng lượng của gen. Biết khối lượng trung bình của một nu là 300 đvC. b. Tỷ lệ % và con số từng một số loại nu của gen. c. Tính số liên kết hidro của gen.

Bài 5: Mạch đơn thứ nhất của gen tất cả 10%A, 30%G. Mạch solo thứ nhị gủa gene có20%A. a. Khi ren tự nhân song cần phần trăm % từng một số loại nu của môi trường nội bào bởi bao nhiêu? b. Chiều dài của gen là 5100 A . Tính con số từng một số loại nu của mỗi mạch.

Bài 6: Một gen tất cả tỉ số nu từng các loại trong mạch đầu tiên như sau: %A = 40%, %T = 30%, %G = 20%, X = 300nu. a. Tính tỷ lệ tỷ lệ và số lượng từng nhiều loại nu ngơi nghỉ mỗi mạch. b.

Xem thêm: Tướng Tăng Giảm Sức Mạnh Liên Quân Mùa 16 Như Thế Nào? Tướng Tăng Giảm Sức Mạnh Mùa 21 Liên Quân Mobile

Tính tỉ lệ tỷ lệ và số lượng từng nhiều loại nu vào cả gen.

Bài 7: Một gen tất cả phân tử lượng là 480.10 đvC. Gen này còn có tổng nu các loại A và một các loại nu không giống là 480 nu. 1 a. Tính số nu từng loại của gen. b. Ren nói trên gồm bao nhiêu chu kì xoắn.

Bài 8: Một gen bao gồm chiều lâu năm 5100A , trong những số đó nu loại A chiếm phần 20%. a. Số lượng từng loại nu của gen bởi bao nhiêu? b. Khi tế bào nguyên phân 3 dịp liên tiếp yên cầu môi ngôi trường nội bào cung cấp từng một số loại nu bởi bao nhiêu? c. Tính số link hidro của gen. d. Tính số thường xuyên cộng hóa trị của gen.

Bài 9: vào mạch thứ nhất của 1 phân tử ADN có: A chiếm 40%, G chỉ chiếm 20%, T chỉ chiếm 30%, với số X = 156. 10 nu. a. Kiếm tìm tỉ lệ phần và con số từng các loại nu trong mỗi mạch của ADN. b. Tìm kiếm tỉ lệ và số lượng từng các loại nu vào cả phân tử ADN. c. Biết cân nặng trung bình của 1 nu là 300 đvC. Hãy tính trọng lượng của phân tử ADN nói trên. Tính số chu kì xoắn.

Bài 10: Một gen tất cả số link hidro là 3120 và số liên kết hóa trị là 4798. a. Search chiều dài cùng số chi kì xoắn của gen. b. Tìm kiếm số nu từng các loại của gen. c. Bên trên 1 mạch của gen, fan ta phân biệt hiệu thân G cùng với A là 15% số nu của mạch, tổng giữa G cùng với A là 30%. Hãy kiếm tìm số nu từng nhiều loại của từng nhánh.

Bài viết liên quan